अफ्रिका सम्बन्धि महत्वपूर्ण जानकारी

बिषयगत जानकारी – विश्व भू–क्षेत्रफलको २०.२५ प्रतिशत ओगटेको विश्वको दोस्रो ठूलो महादेश अफ्रिकालाई भू–मध्यरेखाले लगभग बीच भागबाट काटेर गएको छ

Read more