अष्ट्रेलिया महादेश सम्बन्धी बस्तुगत प्रश्नोत्तर

– विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो ? – अस्टे«लिया – अष्ट्रेलिया महादेशले पृथ्वीको कूल स्थल भागको कति प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ? – करिब ५.१५

Read more

अन्टार्कटिका सम्बन्धी बस्तुगत प्रश्नोत्तर

– विश्वको पाँचौ ठूलो महादेश कुन हो ? – अन्टार्कटिका – अन्टार्कटिका महादेशले विश्व भू–क्षेत्रको कति प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ? – ९.३८ प्रतिशत – अन्टार्कटिका महादेशको

Read more