अष्ट्रेलिया महादेश सम्बन्धी बस्तुगत प्रश्नोत्तर

– विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो ? – अस्टे«लिया – अष्ट्रेलिया महादेशले पृथ्वीको कूल स्थल भागको कति प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ? – करिब ५.१५

Read more

अन्टार्कटिका सम्बन्धी बस्तुगत प्रश्नोत्तर

– विश्वको पाँचौ ठूलो महादेश कुन हो ? – अन्टार्कटिका – अन्टार्कटिका महादेशले विश्व भू–क्षेत्रको कति प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ? – ९.३८ प्रतिशत – अन्टार्कटिका महादेशको

Read more

नेपालको वर्तमान संविधानका मूख्य मूख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर : नेपालको वर्तमान संविधानका विशेषताहरू देहाय बमोजिम छन् :– >> संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था । >> मौलिक हक

Read more

अफ्रिका सम्बन्धि महत्वपूर्ण जानकारी

बिषयगत जानकारी – विश्व भू–क्षेत्रफलको २०.२५ प्रतिशत ओगटेको विश्वको दोस्रो ठूलो महादेश अफ्रिकालाई भू–मध्यरेखाले लगभग बीच भागबाट काटेर गएको छ

Read more